Kelamuuntajat

 

koncar kelamuuntaja Large 

KONCAR D&ST kelamuuntajat on suunniteltu maasulkuvirran kompensointiin keskijännitejakeluverkossa. Perinteisen jakelumuuntajan rinnalle samaan säiliöön on rakennettu hakakytkennällä (ZN) tähtipiste, johon on yhdistetty induktiivinen kela. Kelan säätön tapahtuu erillisellä väliottokytkimellä jännitteettömänä muuntajan kannelta.

Kelamuuntaja yhdistelmällä saadaan säätöstöjä, kun erillistä maadoitusmuuntaja ei tarvita kelan kytkemiseen.

Hajautetulla maasulkuvirran kompensoinnilla saadaan vähennettyä syntyviä maasulkuvirtoja jo lähellä vikapaikkaa, jolloin verkossa kiertävät vikavirrat jäävät pienemmiksi. Jos hajautettu kompensointi on toteutettu useilla yksiköillä, vian aikana vikapaikan takana olevat hajautetun kelat poistuvat vian aikana verkosta ja sähköasemalla havaittu verkon muutos "tasoittuu". Hajautettu kompensointi toimii sellaisenaan keskitetyn kompensoinnin rinnalla. Lisäämällä verkkoon hajautettua kompensointia, keskitetyn kompensoinnin laitteiston mitoitusta voidaan mahdollisesti pienentää ja/tai kaapeloinnin lisääntyeessä olla kasvattamatta.

Kelamuuntajien mitoitus vaihtelee paljon, joten kysy juuri sinulle sopivimmasta tuotteesta tarjous!

 

Tyypillisiä ominaisuuksia

  • Nimelllisjännite       20.5kV / 0.4kV
  • Kytkentäryhmä       ZNzn0
  • Kela: säätöalue       5-15A
  • Tehot                     100kVA, 200kVA ja 315kVA
  • Kuormitusaika         5 min tai 2h (vaihtelee asiakkaiden vaatimusten mukaan)