Maadoitusmuuntaja

Toimitamme myös kompensointilaitteiston tarvitsemat maadoitusmuuntajat.

Maadoitusmuuntajaa tarvitaan esimerkiksi, jos

  • Kompensointikelan liityntä suoraan päämuuntajaan ei ole mahdollinen (esim YNd11-kytkennän vuoksi)
  • Päämuuntajan tähtipisteen mitoitus on riittämätön maasulkuvirralle 
  • Kompensointilaitteistoa halutaan käyttää myös, kun päämuuntajalla on menossa keskeytys

Maadoitusmuuntajan kytkentäryhmä on ZN. Hakakytkennällä verkon kolmiokytkentäisistä jännitteistä saadaan muodostettua virtuaalinen tähtipiste, johon kompensointikela voidaan liittää. Maadoitusmuuntaja voidaan varustaa myös omakäyttökäämillä, jolloin laitesuojan ja sähköaseman syöttö voidaan ottaa suoraan maadoitusmuuntajalta.  

 

 maadoitusmuuntaja 1