[27.9.2017] Enemmän irti loistehoraporteista

Reaktorityökalu loistehoraporttien tarkasteluun ja optimaalisen reaktorin kytkentätavan ja koon määrittämiseen.

Maakaapeloinnin lisääntyminen ja muutokset Fingridin maksuperusteissa ovat lisänneet kapasitiivisen loistehon kompensointitarvetta keskijänniteverkoissa. Portaittain nousevat, vuonna 2019 täysimääräiseksi tulevat maksut voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia verkkoyhtiöille.  Maksuja voidaan helposti pienentää liittämällä rinnakkaiskuristimia, eli reaktoreita verkkoon.

Optimaalisen reaktorikoon selvittäminen voi olla haasteellista loistehon kausivaihteluiden takia, joten olemme kehittäneet reaktorityökalun loistehoraporttien tarkasteluun. Reaktorityökalulla voidaan tarkastella kuukausitasolla erikokoisten reaktorien vaikutusta loistehomaksuihin ja vertailla eri häviöarvostuksien ja kytkentätapojen hintavaikutuksia.

loisoteho1.png

 

Klikkaa kuva suuremmaksi

Jatkuvasti verkossa oleva reaktori ei välttämättä ole aina kustannustehokkain ratkaisu. Toimintapisteen ollessa loistehoikkunan sisäpuolella voidaan reaktori irrottaa verkosta ja näin ollen pienentää kuormitushäviöitä. Automaattisella ohjauksella tämä säätö voidaan optimoida.

Työkalu laskee vuosittaiset häviöt, ylitykset, kytkentäkerrat ja loistehomaksut annettujen parametrien perusteella sekä kiinteälle että automaattiohjatulle reaktorille. Automaattiohjaukselle voidaan asetella hystereesi kytkentäkertojen minimoimiseksi.

loisoteho2.png

 

Klikkaa kuva suuremmaksi

Päämiehemme, Tsekkiläinen EGE valmistaa sekä kiinteät, väliottokytkentäiset, että liukuvasäätöiset reaktorit kokoluokissa 300 kVAr – 8500 kVAr. Voimme räätälöidä keskitettyjä reaktoreita asiakkaan toiveiden mukaan sekä koon, että häviöarvostuksen osalta.

Saksalainen A-Eberle toimittaa reaktorin automaattisäätöä varten optimoidun loistehonsäätäjän. Säätöohjeen mittausdata voidaan tuoda joko perinteisesti analogiatietona säätäjälle tai vaihtoehtoisesti ulkoisesta mittauksesta IEC103/IEC104/IEC61850-väylän kautta.

Tarvittaessa autamme kokonaisprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Saat meiltä reaktorit myös ”Avaimet käteen”-ratkaisuna, sillä toimitamme myös 20 kV-syöttöratkaisut esimerkiksi välikojeistolla tai katkaisijasaneerauksella toteutettuna sisältäen suojarele-uusinnat, koestukset ja käyttöönotot.